φ20.0mm~

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×1.5 [MNT0868]

MNT0868 N35 87 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×2.5 [MNT0870]

MNT0870 N35 143 2.77

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×3.5 [MNT0872]

MNT0872 N35 194 4.07

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×4.5 [MNT0874]

MNT0874 N35 241 5.12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 両面4極 [MNT0875]

MNT0875 N35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5.5 [MNT0877]

MNT0877 N35 282 6.01

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6 [MNT0878]

MNT0878 N35 301 6.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6.5 [MNT0879]

MNT0879 N35 319 6.82

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7 [MNT0880]

MNT0880 N35 335 7.21

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7.5 [MNT0881]

MNT0881 N35 351 7.59

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8 [MNT0882]

MNT0882 N35 365 7.96

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8.5 [MNT0883]

MNT0883 N35 378 8.32

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9 [MNT0884]

MNT0884 N35 390 8.67

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9.5 [MNT0885]

MNT0885 N35 402 9.01

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×10.5 [MNT0887]

MNT0887 N35 422 9.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×11 [MNT0888]

MNT0888 N35 431 9.97

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×11.5 [MNT0889]

MNT0889 N35 440 10.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×12 [MNT0890]

MNT0890 N35 448 10.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×12.5 [MNT0891]

MNT0891 N35 455 10.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×13 [MNT0892]

MNT0892 N35 462 11.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×13.5 [MNT0893]

MNT0893 N35 468 11.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×14 [MNT0894]

MNT0894 N35 474 11.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×14.5 [MNT0895]

MNT0895 N35 480 11.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×15 [MNT0896]

MNT0896 N35 485 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×15.5 [MNT0897]

MNT0897 N35 489 12.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×16 [MNT0898]

MNT0898 N35 494 12.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×16.5 [MNT0899]

MNT0899 N35 498 12.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×17 [MNT0900]

MNT0900 N35 502 12.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×17.5 [MNT0901]

MNT0901 N35 506 12.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×18 [MNT0902]

MNT0902 N35 509 13.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×18.5 [MNT0903]

MNT0903 N35 512 13.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×19 [MNT0904]

MNT0904 N35 515 13.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×19.5 [MNT0905]

MNT0905 N35 518 13.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×40 [MNT0908]

MNT0908 N35 565 15.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×55 [MNT0909]

MNT0909 N35 573 16.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×1 [MNT0910]

MNT0910 N35 57 0.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×2 [MNT0911]

MNT0911 N35 113 2.06

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×3 [MNT0912]

MNT0912 N35 165 3.53

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×4 [MNT0913]

MNT0913 N35 213 4.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×5 [MNT0914]

MNT0914 N35 257 5.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×6 [MNT0915]

MNT0915 N35 296 6.63

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×7 [MNT0916]

MNT0916 N35 330 7.44

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×8 [MNT0917]

MNT0917 N35 360 8.21

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×9 [MNT0918]

MNT0918 N35 385 8.95

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×10 [MNT0919]

MNT0919 N35 408 9.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×11 [MNT0920]

MNT0920 N35 427 10.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×12 [MNT0921]

MNT0921 N35 443 10.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×13 [MNT0922]

MNT0922 N35 458 11.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×14 [MNT0923]

MNT0923 N35 470 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×15 [MNT0924]

MNT0924 N35 481 12.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×16 [MNT0925]

MNT0925 N35 491 12.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×17 [MNT0926]

MNT0926 N35 499 13.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×18 [MNT0927]

MNT0927 N35 506 13.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×19 [MNT0928]

MNT0928 N35 513 13.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×20 [MNT0929]

MNT0929 N35 518 14.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×1 [MNT0930]

MNT0930 N35 56 0.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×2 [MNT0931]

MNT0931 N35 110 2.09

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×3 [MNT0932]

MNT0932 N35 162 3.61

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×4 [MNT0933]

MNT0933 N35 209 4.88

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×4.6 [MNT0934]

MNT0934 N35 236 5.52

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×5 [MNT0935]

MNT0935 N35 252 5.92

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×6 [MNT0936]

MNT0936 N35 291 6.83

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×7 [MNT0937]

MNT0937 N35 325 7.67

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×8 [MNT0938]

MNT0938 N35 354 8.46

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×9 [MNT0939]

MNT0939 N35 380 9.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×10 [MNT0940]

MNT0940 N35 403 9.95

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×11 [MNT0941]

MNT0941 N35 422 10.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×12 [MNT0942]

MNT0942 N35 439 11.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×13 [MNT0943]

MNT0943 N35 454 11.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×14 [MNT0944]

MNT0944 N35 467 12.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×15 [MNT0945]

MNT0945 N35 478 12.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×16 [MNT0946]

MNT0946 N35 487 13.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×17 [MNT0947]

MNT0947 N35 496 13.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×18 [MNT0948]

MNT0948 N35 504 14.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×19 [MNT0949]

MNT0949 N35 510 14.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×20 [MNT0950]

MNT0950 N35 516 14.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×1 [MNT0951]

MNT0951 N35 53 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×3 [MNT0953]

MNT0953 N35 155 3.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×4 [MNT0954]

MNT0954 N35 201 5.12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×6 [MNT0956]

MNT0956 N35 281 7.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×7 [MNT0957]

MNT0957 N35 315 8.13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×9 [MNT0959]

MNT0959 N35 370 9.79

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×11 [MNT0961]

MNT0961 N35 413 11.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×12 [MNT0962]

MNT0962 N35 431 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×13 [MNT0963]

MNT0963 N35 446 12.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×14 [MNT0964]

MNT0964 N35 459 13.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×1 [MNT0867]

品番 MNT0867
グレード N35
磁束密度(mT) 58 吸着力(kgf) 0.64
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×1.5 [MNT0868]

品番 MNT0868
グレード N35
磁束密度(mT) 87 吸着力(kgf) 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×2.5 [MNT0870]

品番 MNT0870
グレード N35
磁束密度(mT) 143 吸着力(kgf) 2.77
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×3 [MNT0871]

品番 MNT0871
グレード N35
磁束密度(mT) 169 吸着力(kgf) 3.46
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×3.5 [MNT0872]

品番 MNT0872
グレード N35
磁束密度(mT) 194 吸着力(kgf) 4.07
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×4 [MNT0873]

品番 MNT0873
グレード N35
磁束密度(mT) 218 吸着力(kgf) 4.63
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×4.5 [MNT0874]

品番 MNT0874
グレード N35
磁束密度(mT) 241 吸着力(kgf) 5.12
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 両面4極 [MNT0875]

品番 MNT0875
グレード N35
磁束密度(mT) 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 [MNT0876]

品番 MNT0876
グレード N35
磁束密度(mT) 262 吸着力(kgf) 5.58
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 高耐熱 [MNT1238]

品番 MNT1238
グレード N35H
磁束密度(mT) 263 吸着力(kgf) 5.58
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 高耐熱 [MNT1338]

品番 MNT1338
グレード N35SH
磁束密度(mT) 263 吸着力(kgf) 5.58
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5.5 [MNT0877]

品番 MNT0877
グレード N35
磁束密度(mT) 282 吸着力(kgf) 6.01
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6 [MNT0878]

品番 MNT0878
グレード N35
磁束密度(mT) 301 吸着力(kgf) 6.42
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6.5 [MNT0879]

品番 MNT0879
グレード N35
磁束密度(mT) 319 吸着力(kgf) 6.82
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7 [MNT0880]

品番 MNT0880
グレード N35
磁束密度(mT) 335 吸着力(kgf) 7.21
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7.5 [MNT0881]

品番 MNT0881
グレード N35
磁束密度(mT) 351 吸着力(kgf) 7.59
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8 [MNT0882]

品番 MNT0882
グレード N35
磁束密度(mT) 365 吸着力(kgf) 7.96
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8.5 [MNT0883]

品番 MNT0883
グレード N35
磁束密度(mT) 378 吸着力(kgf) 8.32
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9 [MNT0884]

品番 MNT0884
グレード N35
磁束密度(mT) 390 吸着力(kgf) 8.67
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9.5 [MNT0885]

品番 MNT0885
グレード N35
磁束密度(mT) 402 吸着力(kgf) 9.01
ページトップへ