φ20.0mm~

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×1.5t [MNT0868]

MNT0868 N35 88.9 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×2.5t [MNT0870]

MNT0870 N35 145 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×3.5t [MNT0872]

MNT0872 N35 197 4.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×4.5t [MNT0874]

MNT0874 N35 244 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×5t 両面4極 [MNT0875]

MNT0875 N35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×5.5t [MNT0877]

MNT0877 N35 286 6.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×6t [MNT0878]

MNT0878 N35 305 6.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×6.5t [MNT0879]

MNT0879 N35 323 6.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×7t [MNT0880]

MNT0880 N35 339 7.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×7.5t [MNT0881]

MNT0881 N35 355 7.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×8t [MNT0882]

MNT0882 N35 369 8.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×8.5t [MNT0883]

MNT0883 N35 383 8.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×9t [MNT0884]

MNT0884 N35 395 8.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×9.5t [MNT0885]

MNT0885 N35 407 9.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×10.5t [MNT0887]

MNT0887 N35 428 9.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×11t [MNT0888]

MNT0888 N35 437 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×1t [MNT0910]

MNT0910 N35 58.3 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×2t [MNT0911]

MNT0911 N35 114 2.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×3t [MNT0912]

MNT0912 N35 167 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×4t [MNT0913]

MNT0913 N35 216 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×5t [MNT0914]

MNT0914 N35 260 5.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×6t [MNT0915]

MNT0915 N35 300 6.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×7t [MNT0916]

MNT0916 N35 334 7.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×8t [MNT0917]

MNT0917 N35 364 8.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×9t [MNT0918]

MNT0918 N35 390 9.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20.5×10t [MNT0919]

MNT0919 N35 413 9.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×1t [MNT0930]

MNT0930 N35 56.9 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×2t [MNT0931]

MNT0931 N35 112 2.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×3t [MNT0932]

MNT0932 N35 164 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×4t [MNT0933]

MNT0933 N35 212 5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×4.6t [MNT0934]

MNT0934 N35 239 5.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×5t [MNT0935]

MNT0935 N35 255 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×6t [MNT0936]

MNT0936 N35 294 7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×7t [MNT0937]

MNT0937 N35 329 7.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×8t [MNT0938]

MNT0938 N35 359 8.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×9t [MNT0939]

MNT0939 N35 385 9.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ21×10t [MNT0940]

MNT0940 N35 408 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ22×1t [MNT0951]

MNT0951 N35 54.3 0.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ22×3t [MNT0953]

MNT0953 N35 157 3.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ22×4t [MNT0954]

MNT0954 N35 203 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ22×6t [MNT0956]

MNT0956 N35 284 7.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ22×7t [MNT0957]

MNT0957 N35 319 8.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ22×9t [MNT0959]

MNT0959 N35 375 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×1t [MNT0966]

MNT0966 N35 52 0.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×2t [MNT0967]

MNT0967 N35 102 2.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×3t [MNT0968]

MNT0968 N35 151 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×4t [MNT0969]

MNT0969 N35 196 5.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×5t [MNT0970]

MNT0970 N35 237 6.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×6t [MNT0971]

MNT0971 N35 275 7.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×7t [MNT0972]

MNT0972 N35 309 8.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23×8t [MNT0973]

MNT0973 N35 339 9.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ23.5×3.4t [MNT0982]

MNT0982 N35 166 4.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×1t [MNT0984]

MNT0984 N35 49.9 0.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×2t [MNT0985]

MNT0985 N35 98.6 2.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×2.5t [MNT0986]

MNT0986 N35 122 3.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×3t [MNT0987]

MNT0987 N35 145 4.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×4t [MNT0988]

MNT0988 N35 188 5.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×5t [MNT0989]

MNT0989 N35 229 7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×6t [MNT0990]

MNT0990 N35 266 8.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ24×7t [MNT0991]

MNT0991 N35 299 9.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ25×1t [MNT1007]

MNT1007 N35 47.9 0.67

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ25×1.5t [MNT1008]

MNT1008 N35 71.5 1.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ25×3.4t [MNT1011]

MNT1011 N35 157 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ25×7t [MNT1015]

MNT1015 N35 291 9.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ26×1t [MNT1028]

MNT1028 N35 46.1 0.67

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ26×2t [MNT1029]

MNT1029 N35 91.2 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ26×3t [MNT1030]

MNT1030 N35 134 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ26×4t [MNT1031]

MNT1031 N35 175 6.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ26×5t [MNT1032]

MNT1032 N35 214 7.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ26×6t [MNT1033]

MNT1033 N35 250 9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ27×1t [MNT1038]

MNT1038 N35 44.4 0.67

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ27×2t [MNT1039]

MNT1039 N35 87.9 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ27×3t [MNT1040]

MNT1040 N35 130 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ27×4t [MNT1041]

MNT1041 N35 170 6.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ27×5t [MNT1042]

MNT1042 N35 207 8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ27×6t [MNT1043]

MNT1043 N35 242 9.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ28×1t [MNT1048]

MNT1048 N35 42.8 0.68

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ28×2t [MNT1049]

MNT1049 N35 84.9 2.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ28×3t [MNT1050]

MNT1050 N35 125 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ28×4t [MNT1051]

MNT1051 N35 164 6.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ28×5t [MNT1052]

MNT1052 N35 201 8.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ28×6t [MNT1053]

MNT1053 N35 235 9.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ29×1t [MNT1060]

MNT1060 N35 41.3 0.68

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ29×2t [MNT1061]

MNT1061 N35 82 2.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ29×3t [MNT1062]

MNT1062 N35 121 4.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×1t [MNT0867]

品番 MNT0867
グレード N35
磁束密度(mT) 59.7 吸着力(kgf) 0.65
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×1.5t [MNT0868]

品番 MNT0868
グレード N35
磁束密度(mT) 88.9 吸着力(kgf) 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×2.5t [MNT0870]

品番 MNT0870
グレード N35
磁束密度(mT) 145 吸着力(kgf) 2.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×3t [MNT0871]

品番 MNT0871
グレード N35
磁束密度(mT) 171 吸着力(kgf) 3.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×3.5t [MNT0872]

品番 MNT0872
グレード N35
磁束密度(mT) 197 吸着力(kgf) 4.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×4t [MNT0873]

品番 MNT0873
グレード N35
磁束密度(mT) 221 吸着力(kgf) 4.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×4.5t [MNT0874]

品番 MNT0874
グレード N35
磁束密度(mT) 244 吸着力(kgf) 5.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×5t 両面4極 [MNT0875]

品番 MNT0875
グレード N35
磁束密度(mT) 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×5t [MNT0876]

品番 MNT0876
グレード N35
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 5.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35H φ20×5t 高耐熱 [MNT1238]

品番 MNT1238
グレード N35H
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 5.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ20×5t 高耐熱 [MNT1338]

品番 MNT1338
グレード N35SH
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 5.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×5.5t [MNT0877]

品番 MNT0877
グレード N35
磁束密度(mT) 286 吸着力(kgf) 6.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×6t [MNT0878]

品番 MNT0878
グレード N35
磁束密度(mT) 305 吸着力(kgf) 6.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×6.5t [MNT0879]

品番 MNT0879
グレード N35
磁束密度(mT) 323 吸着力(kgf) 6.9
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×7t [MNT0880]

品番 MNT0880
グレード N35
磁束密度(mT) 339 吸着力(kgf) 7.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×7.5t [MNT0881]

品番 MNT0881
グレード N35
磁束密度(mT) 355 吸着力(kgf) 7.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×8t [MNT0882]

品番 MNT0882
グレード N35
磁束密度(mT) 369 吸着力(kgf) 8.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×8.5t [MNT0883]

品番 MNT0883
グレード N35
磁束密度(mT) 383 吸着力(kgf) 8.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×9t [MNT0884]

品番 MNT0884
グレード N35
磁束密度(mT) 395 吸着力(kgf) 8.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ20×9.5t [MNT0885]

品番 MNT0885
グレード N35
磁束密度(mT) 407 吸着力(kgf) 9.2
ページトップへ