φ20.0mm~

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×1.5 [MNT0868]

MNT0868 N35 88.9 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×2.5 [MNT0870]

MNT0870 N35 145 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×3.5 [MNT0872]

MNT0872 N35 197 4.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×4.5 [MNT0874]

MNT0874 N35 244 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 両面4極 [MNT0875]

MNT0875 N35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5.5 [MNT0877]

MNT0877 N35 286 6.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6 [MNT0878]

MNT0878 N35 305 6.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6.5 [MNT0879]

MNT0879 N35 323 6.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7 [MNT0880]

MNT0880 N35 339 7.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7.5 [MNT0881]

MNT0881 N35 355 7.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8 [MNT0882]

MNT0882 N35 369 8.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8.5 [MNT0883]

MNT0883 N35 383 8.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9 [MNT0884]

MNT0884 N35 395 8.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9.5 [MNT0885]

MNT0885 N35 407 9.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×10.5 [MNT0887]

MNT0887 N35 428 9.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×11 [MNT0888]

MNT0888 N35 437 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×11.5 [MNT0889]

MNT0889 N35 445 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×12 [MNT0890]

MNT0890 N35 453 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×12.5 [MNT0891]

MNT0891 N35 461 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×13 [MNT0892]

MNT0892 N35 468 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×13.5 [MNT0893]

MNT0893 N35 474 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×14 [MNT0894]

MNT0894 N35 480 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×14.5 [MNT0895]

MNT0895 N35 486 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×15 [MNT0896]

MNT0896 N35 491 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×15.5 [MNT0897]

MNT0897 N35 496 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×16 [MNT0898]

MNT0898 N35 500 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×16.5 [MNT0899]

MNT0899 N35 504 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×17 [MNT0900]

MNT0900 N35 508 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×17.5 [MNT0901]

MNT0901 N35 512 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×18 [MNT0902]

MNT0902 N35 515 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×18.5 [MNT0903]

MNT0903 N35 519 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×19 [MNT0904]

MNT0904 N35 522 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×19.5 [MNT0905]

MNT0905 N35 525 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×40 [MNT0908]

MNT0908 N35 572 16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×55 [MNT0909]

MNT0909 N35 580 16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×1 [MNT0910]

MNT0910 N35 58.3 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×2 [MNT0911]

MNT0911 N35 114 2.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×3 [MNT0912]

MNT0912 N35 167 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×4 [MNT0913]

MNT0913 N35 216 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×5 [MNT0914]

MNT0914 N35 260 5.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×6 [MNT0915]

MNT0915 N35 300 6.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×7 [MNT0916]

MNT0916 N35 334 7.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×8 [MNT0917]

MNT0917 N35 364 8.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×9 [MNT0918]

MNT0918 N35 390 9.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×10 [MNT0919]

MNT0919 N35 413 9.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×11 [MNT0920]

MNT0920 N35 432 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×12 [MNT0921]

MNT0921 N35 449 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×13 [MNT0922]

MNT0922 N35 464 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×14 [MNT0923]

MNT0923 N35 476 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×15 [MNT0924]

MNT0924 N35 487 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×16 [MNT0925]

MNT0925 N35 497 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×17 [MNT0926]

MNT0926 N35 505 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×18 [MNT0927]

MNT0927 N35 513 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×19 [MNT0928]

MNT0928 N35 519 14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20.5×20 [MNT0929]

MNT0929 N35 525 14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×1 [MNT0930]

MNT0930 N35 56.9 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×2 [MNT0931]

MNT0931 N35 112 2.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×3 [MNT0932]

MNT0932 N35 164 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×4 [MNT0933]

MNT0933 N35 212 5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×4.6 [MNT0934]

MNT0934 N35 239 5.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×5 [MNT0935]

MNT0935 N35 255 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×6 [MNT0936]

MNT0936 N35 294 7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×7 [MNT0937]

MNT0937 N35 329 7.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×8 [MNT0938]

MNT0938 N35 359 8.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×9 [MNT0939]

MNT0939 N35 385 9.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×10 [MNT0940]

MNT0940 N35 408 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×11 [MNT0941]

MNT0941 N35 428 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×12 [MNT0942]

MNT0942 N35 445 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×13 [MNT0943]

MNT0943 N35 460 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×14 [MNT0944]

MNT0944 N35 472 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×15 [MNT0945]

MNT0945 N35 484 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×16 [MNT0946]

MNT0946 N35 494 13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×17 [MNT0947]

MNT0947 N35 502 14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×18 [MNT0948]

MNT0948 N35 510 14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×19 [MNT0949]

MNT0949 N35 517 14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ21×20 [MNT0950]

MNT0950 N35 523 15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×1 [MNT0951]

MNT0951 N35 54.3 0.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×3 [MNT0953]

MNT0953 N35 157 3.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×4 [MNT0954]

MNT0954 N35 203 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×6 [MNT0956]

MNT0956 N35 284 7.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×7 [MNT0957]

MNT0957 N35 319 8.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×9 [MNT0959]

MNT0959 N35 375 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×11 [MNT0961]

MNT0961 N35 418 11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×12 [MNT0962]

MNT0962 N35 436 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×13 [MNT0963]

MNT0963 N35 451 12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ22×14 [MNT0964]

MNT0964 N35 465 13
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×1 [MNT0867]

品番 MNT0867
グレード N35
磁束密度(mT) 59.7 吸着力(kgf) 0.65
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×1.5 [MNT0868]

品番 MNT0868
グレード N35
磁束密度(mT) 88.9 吸着力(kgf) 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×2.5 [MNT0870]

品番 MNT0870
グレード N35
磁束密度(mT) 145 吸着力(kgf) 2.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×3 [MNT0871]

品番 MNT0871
グレード N35
磁束密度(mT) 171 吸着力(kgf) 3.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×3.5 [MNT0872]

品番 MNT0872
グレード N35
磁束密度(mT) 197 吸着力(kgf) 4.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×4 [MNT0873]

品番 MNT0873
グレード N35
磁束密度(mT) 221 吸着力(kgf) 4.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×4.5 [MNT0874]

品番 MNT0874
グレード N35
磁束密度(mT) 244 吸着力(kgf) 5.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 両面4極 [MNT0875]

品番 MNT0875
グレード N35
磁束密度(mT) 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 [MNT0876]

品番 MNT0876
グレード N35
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 5.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 高耐熱 [MNT1238]

品番 MNT1238
グレード N35H
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 5.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5 高耐熱 [MNT1338]

品番 MNT1338
グレード N35SH
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 5.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×5.5 [MNT0877]

品番 MNT0877
グレード N35
磁束密度(mT) 286 吸着力(kgf) 6.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6 [MNT0878]

品番 MNT0878
グレード N35
磁束密度(mT) 305 吸着力(kgf) 6.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×6.5 [MNT0879]

品番 MNT0879
グレード N35
磁束密度(mT) 323 吸着力(kgf) 6.9
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7 [MNT0880]

品番 MNT0880
グレード N35
磁束密度(mT) 339 吸着力(kgf) 7.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×7.5 [MNT0881]

品番 MNT0881
グレード N35
磁束密度(mT) 355 吸着力(kgf) 7.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8 [MNT0882]

品番 MNT0882
グレード N35
磁束密度(mT) 369 吸着力(kgf) 8.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×8.5 [MNT0883]

品番 MNT0883
グレード N35
磁束密度(mT) 383 吸着力(kgf) 8.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9 [MNT0884]

品番 MNT0884
グレード N35
磁束密度(mT) 395 吸着力(kgf) 8.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ20×9.5 [MNT0885]

品番 MNT0885
グレード N35
磁束密度(mT) 407 吸着力(kgf) 9.2
ページトップへ