φ1.0~5.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1×4t [MNT0005]

MNT0005 N35 374 0.036

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.2×7.5t 径方向磁化 [MNT0007]

MNT0007 N35 265

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×0.8t [MNT0008]

MNT0008 N35 326 0.051

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×1t [MNT0009]

MNT0009 N35 355 0.058

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×2.5t [MNT0012]

MNT0012 N35 425 0.08

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×3.5t [MNT0014]

MNT0014 N35 435 0.083

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×4t [MNT0015]

MNT0015 N35 437 0.084

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×9t [MNT0020]

MNT0020 N35 445 0.087

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.6×19t [MNT0022]

MNT0022 N35 455 0.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.8×3t [MNT0023]

MNT0023 N35 449 0.11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.8×7t 径方向磁化 [MNT0024]

MNT0024 N35 342

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×0.5t [MNT0025]

MNT0025 N35 227 0.053

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×0.8t [MNT0026]

MNT0026 N35 307 0.076

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×3.5t [MNT0031]

MNT0031 N35 463 0.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×6.5t [MNT0037]

MNT0037 N35 477 0.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×8.5t [MNT0041]

MNT0041 N35 480 0.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×9t 径方向磁化 [MNT0042]

MNT0042 N35 355

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2.5×1.8t [MNT0049]

MNT0049 N35 415 0.17

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2.5×3.5t [MNT0053]

MNT0053 N35 475 0.22

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2.5×4.5t [MNT0055]

MNT0055 N35 487 0.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2.5×5.5t [MNT0057]

MNT0057 N35 493 0.24

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2.45×8t [MNT0047]

MNT0047 N35 498 0.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×0.8t [MNT0061]

MNT0061 N35 254 0.12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×1.2t [MNT0063]

MNT0063 N35 331 0.17

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×1.4t [MNT0064]

MNT0064 N35 359 0.19

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×3.5t [MNT0071]

MNT0071 N35 478 0.31

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×4.5t [MNT0073]

MNT0073 N35 494 0.33

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×5.5t [MNT0076]

MNT0076 N35 503 0.34

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×6.5t [MNT0078]

MNT0078 N35 508 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×7t [MNT0079]

MNT0079 N35 510 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3×19t [MNT0087]

MNT0087 N35 521 0.36

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3.5×2.5t [MNT0092]

MNT0092 N35 437 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3.5×3.5t [MNT0094]

MNT0094 N35 476 0.41

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3.5×4t [MNT0095]

MNT0095 N35 487 0.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3.5×4.5t [MNT0096]

MNT0096 N35 496 0.44

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ3.5×5t [MNT0097]

MNT0097 N35 502 0.45

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4×0.5t [MNT0098]

MNT0098 N35 139 0.11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4×2.5t [MNT0102]

MNT0102 N35 424 0.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4×3.5t [MNT0104]

MNT0104 N35 470 0.51

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4×9t [MNT0115]

MNT0115 N35 528 0.63

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4×12.5t [MNT0118]

MNT0118 N35 535 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4×25t [MNT0120]

MNT0120 N35 540 0.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4.5×2t [MNT0123]

MNT0123 N35 367 0.43

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4.5×3t [MNT0125]

MNT0125 N35 439 0.56

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4.5×3.5t [MNT0126]

MNT0126 N35 461 0.61

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4.5×4t [MNT0127]

MNT0127 N35 477 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4.5×4.5t [MNT0128]

MNT0128 N35 490 0.68

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4.5×5t [MNT0129]

MNT0129 N35 499 0.71

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ4.5×5.5t [MNT0130]

MNT0130 N35 507 0.73

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ5×0.5t [MNT0133]

MNT0133 N35 114 0.12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ5×0.8t [MNT0134]

MNT0134 N35 175 0.23
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1×3t [MNT0004]

品番 MNT0004
グレード N35
磁束密度(mT) 371 吸着力(kgf) 0.035
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1×4t [MNT0005]

品番 MNT0005
グレード N35
磁束密度(mT) 374 吸着力(kgf) 0.036
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1×5t [MNT0006]

品番 MNT0006
グレード N35
磁束密度(mT) 375 吸着力(kgf) 0.036
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.2×7.5t 径方向磁化 [MNT0007]

品番 MNT0007
グレード N35
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×0.8t [MNT0008]

品番 MNT0008
グレード N35
磁束密度(mT) 326 吸着力(kgf) 0.051
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×1t [MNT0009]

品番 MNT0009
グレード N35
磁束密度(mT) 355 吸着力(kgf) 0.058
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×1.5t [MNT0010]

品番 MNT0010
グレード N35
磁束密度(mT) 395 吸着力(kgf) 0.07
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×2t [MNT0011]

品番 MNT0011
グレード N35
磁束密度(mT) 415 吸着力(kgf) 0.077
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×2.5t [MNT0012]

品番 MNT0012
グレード N35
磁束密度(mT) 425 吸着力(kgf) 0.08
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×3t [MNT0013]

品番 MNT0013
グレード N35
磁束密度(mT) 431 吸着力(kgf) 0.082
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×3.5t [MNT0014]

品番 MNT0014
グレード N35
磁束密度(mT) 435 吸着力(kgf) 0.083
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×4t [MNT0015]

品番 MNT0015
グレード N35
磁束密度(mT) 437 吸着力(kgf) 0.084
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×5t [MNT0017]

品番 MNT0017
グレード N35
磁束密度(mT) 441 吸着力(kgf) 0.085
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×9t [MNT0020]

品番 MNT0020
グレード N35
磁束密度(mT) 445 吸着力(kgf) 0.087
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.5×10t 径方向磁化 [MNT0021]

品番 MNT0021
グレード N35
磁束密度(mT) 303 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.6×19t [MNT0022]

品番 MNT0022
グレード N35
磁束密度(mT) 455 吸着力(kgf) 0.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.8×3t [MNT0023]

品番 MNT0023
グレード N35
磁束密度(mT) 449 吸着力(kgf) 0.11
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ1.8×7t 径方向磁化 [MNT0024]

品番 MNT0024
グレード N35
磁束密度(mT) 342 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×0.5t [MNT0025]

品番 MNT0025
グレード N35
磁束密度(mT) 227 吸着力(kgf) 0.053
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ2×0.8t [MNT0026]

品番 MNT0026
グレード N35
磁束密度(mT) 307 吸着力(kgf) 0.076
ページトップへ