φ1.0~5.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×0.5 [MNT0001]

MNT0001 N35 266 0.02

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×4 [MNT0005]

MNT0005 N35 374 0.036

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.2×7.5 径方向磁化 [MNT0007]

MNT0007 N35 265

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×0.8 [MNT0008]

MNT0008 N35 326 0.051

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×1 [MNT0009]

MNT0009 N35 355 0.058

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×2.5 [MNT0012]

MNT0012 N35 425 0.08

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×3.5 [MNT0014]

MNT0014 N35 435 0.083

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×4 [MNT0015]

MNT0015 N35 437 0.084

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×4.5 [MNT0016]

MNT0016 N35 439 0.085

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×6 [MNT0018]

MNT0018 N35 442 0.086

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×9 [MNT0020]

MNT0020 N35 445 0.087

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.6×19 [MNT0022]

MNT0022 N35 455 0.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.8×3 [MNT0023]

MNT0023 N35 449 0.11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.8×7 径方向磁化 [MNT0024]

MNT0024 N35 342

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×0.5 [MNT0025]

MNT0025 N35 227 0.053

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×0.8 [MNT0026]

MNT0026 N35 307 0.076

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×3.5 [MNT0031]

MNT0031 N35 463 0.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×4.5 [MNT0033]

MNT0033 N35 471 0.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×6.5 [MNT0037]

MNT0037 N35 477 0.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×7.5 [MNT0039]

MNT0039 N35 479 0.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×8.5 [MNT0041]

MNT0041 N35 480 0.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×9 径方向磁化 [MNT0042]

MNT0042 N35 355

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×9.5 [MNT0043]

MNT0043 N35 481 0.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2×20 [MNT0045]

MNT0045 N35 483 0.16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2.2×2.5 [MNT0046]

MNT0046 N35 450 0.16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2.5×1.8 [MNT0049]

MNT0049 N35 415 0.17

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2.5×3.5 [MNT0053]

MNT0053 N35 475 0.22

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2.5×4.5 [MNT0055]

MNT0055 N35 487 0.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2.5×5.5 [MNT0057]

MNT0057 N35 493 0.24

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ2.45×8 [MNT0047]

MNT0047 N35 498 0.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×0.5 [MNT0059]

MNT0059 N35 175 0.085

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×0.8 [MNT0061]

MNT0061 N35 254 0.12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×1.2 [MNT0063]

MNT0063 N35 331 0.17

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×1.4 [MNT0064]

MNT0064 N35 359 0.19

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×3.5 [MNT0071]

MNT0071 N35 478 0.31

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×4.5 [MNT0073]

MNT0073 N35 494 0.33

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×5.5 [MNT0076]

MNT0076 N35 503 0.34

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×6.5 [MNT0078]

MNT0078 N35 508 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×7 [MNT0079]

MNT0079 N35 510 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×7.5 [MNT0080]

MNT0080 N35 511 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×8 [MNT0081]

MNT0081 N35 513 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×8.5 [MNT0082]

MNT0082 N35 514 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×9.5 [MNT0084]

MNT0084 N35 515 0.36

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3×19 [MNT0087]

MNT0087 N35 521 0.36

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3.5×2.5 [MNT0092]

MNT0092 N35 437 0.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3.5×3.5 [MNT0094]

MNT0094 N35 476 0.41

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3.5×4 [MNT0095]

MNT0095 N35 487 0.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3.5×4.5 [MNT0096]

MNT0096 N35 496 0.44

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ3.5×5 [MNT0097]

MNT0097 N35 502 0.45

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ4×0.5 [MNT0098]

MNT0098 N35 139 0.11
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×0.5 [MNT0001]

品番 MNT0001
グレード N35
磁束密度(mT) 266 吸着力(kgf) 0.02
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×1 [MNT0002]

品番 MNT0002
グレード N35
磁束密度(mT) 332 吸着力(kgf) 0.029
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×2 [MNT0003]

品番 MNT0003
グレード N35
磁束密度(mT) 363 吸着力(kgf) 0.034
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×3 [MNT0004]

品番 MNT0004
グレード N35
磁束密度(mT) 371 吸着力(kgf) 0.035
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×4 [MNT0005]

品番 MNT0005
グレード N35
磁束密度(mT) 374 吸着力(kgf) 0.036
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1×5 [MNT0006]

品番 MNT0006
グレード N35
磁束密度(mT) 375 吸着力(kgf) 0.036
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.2×7.5 径方向磁化 [MNT0007]

品番 MNT0007
グレード N35
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×0.8 [MNT0008]

品番 MNT0008
グレード N35
磁束密度(mT) 326 吸着力(kgf) 0.051
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×1 [MNT0009]

品番 MNT0009
グレード N35
磁束密度(mT) 355 吸着力(kgf) 0.058
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×1.5 [MNT0010]

品番 MNT0010
グレード N35
磁束密度(mT) 395 吸着力(kgf) 0.07
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×2 [MNT0011]

品番 MNT0011
グレード N35
磁束密度(mT) 415 吸着力(kgf) 0.077
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×2.5 [MNT0012]

品番 MNT0012
グレード N35
磁束密度(mT) 425 吸着力(kgf) 0.08
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×3 [MNT0013]

品番 MNT0013
グレード N35
磁束密度(mT) 431 吸着力(kgf) 0.082
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×3.5 [MNT0014]

品番 MNT0014
グレード N35
磁束密度(mT) 435 吸着力(kgf) 0.083
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×4 [MNT0015]

品番 MNT0015
グレード N35
磁束密度(mT) 437 吸着力(kgf) 0.084
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×4.5 [MNT0016]

品番 MNT0016
グレード N35
磁束密度(mT) 439 吸着力(kgf) 0.085
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×5 [MNT0017]

品番 MNT0017
グレード N35
磁束密度(mT) 441 吸着力(kgf) 0.085
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×6 [MNT0018]

品番 MNT0018
グレード N35
磁束密度(mT) 442 吸着力(kgf) 0.086
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×8 [MNT0019]

品番 MNT0019
グレード N35
磁束密度(mT) 444 吸着力(kgf) 0.087
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ1.5×9 [MNT0020]

品番 MNT0020
グレード N35
磁束密度(mT) 445 吸着力(kgf) 0.087
ページトップへ