φ6.0~10.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.5t [MNT0170]

MNT0170 N35 96.8 0.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.8t [MNT0171]

MNT0171 N35 150 0.27

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.5t [MNT0173]

MNT0173 N35 256 0.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t [MNT0174]

MNT0174 N35 282 0.55

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t 径方向磁化 [MNT0175]

MNT0175 N35 473

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×2.5t [MNT0177]

MNT0177 N35 362 0.74

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×4.5t [MNT0181]

MNT0181 N35 467 1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×7.5t [MNT0187]

MNT0187 N35 521 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×20t [MNT0195]

MNT0195 N35 555 1.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×2.5t [MNT0199]

MNT0199 N35 348 0.82

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×3.5t [MNT0201]

MNT0201 N35 415 1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×47t [MNT0210]

MNT0210 N35 564 1.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×2.5t [MNT0216]

MNT0216 N35 333 0.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×15t [MNT0233]

MNT0233 N35 552 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×1.5t [MNT0236]

MNT0236 N35 216 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×2t [MNT0237]

MNT0237 N35 272 0.83

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×2.5t [MNT0238]

MNT0238 N35 319 0.99

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×5t [MNT0243]

MNT0243 N35 456 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×6t [MNT0245]

MNT0245 N35 483 1.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8×4.5t [MNT0259]

MNT0259 N35 428 1.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8×7.5t [MNT0265]

MNT0265 N35 504 2.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8×8.5t [MNT0267]

MNT0267 N35 517 2.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8×20t [MNT0272]

MNT0272 N35 560 2.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8×30t [MNT0273]

MNT0273 N35 567 2.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8.5×1t [MNT0274]

MNT0274 N35 135 0.47

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8.5×1.5t [MNT0275]

MNT0275 N35 195 0.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8.5×2.5t [MNT0277]

MNT0277 N35 294 1.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8.5×8t [MNT0288]

MNT0288 N35 506 2.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8.5×8.5t [MNT0289]

MNT0289 N35 513 2.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×2.5t [MNT0294]

MNT0294 N35 283 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×6t [MNT0302]

MNT0302 N35 460 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×7t [MNT0304]

MNT0304 N35 484 2.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×8t [MNT0306]

MNT0306 N35 501 2.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×9t [MNT0308]

MNT0308 N35 514 2.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×11t [MNT0312]

MNT0312 N35 532 2.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×12.5t [MNT0315]

MNT0315 N35 541 3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×15t [MNT0316]

MNT0316 N35 550 3.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9×20t [MNT0317]

MNT0317 N35 561 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×1.5t [MNT0321]

MNT0321 N35 177 0.84

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×5t [MNT0329]

MNT0329 N35 419 2.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×5.5t [MNT0330]

MNT0330 N35 437 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×6t [MNT0331]

MNT0331 N35 452 2.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×7t [MNT0333]

MNT0333 N35 477 2.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×7.5t [MNT0334]

MNT0334 N35 487 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×8t [MNT0335]

MNT0335 N35 496 2.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ9.5×9.5t [MNT0338]

MNT0338 N35 515 3.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ10×0.5t [MNT0339]

MNT0339 N35 59.4 0.16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ10×0.8t [MNT0340]

MNT0340 N35 94 0.36
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.5t [MNT0170]

品番 MNT0170
グレード N35
磁束密度(mT) 96.8 吸着力(kgf) 0.14
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.8t [MNT0171]

品番 MNT0171
グレード N35
磁束密度(mT) 150 吸着力(kgf) 0.27
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1t [MNT0172]

品番 MNT0172
グレード N35
磁束密度(mT) 183 吸着力(kgf) 0.35
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.5t [MNT0173]

品番 MNT0173
グレード N35
磁束密度(mT) 256 吸着力(kgf) 0.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t [MNT0174]

品番 MNT0174
グレード N35
磁束密度(mT) 282 吸着力(kgf) 0.55
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t 径方向磁化 [MNT0175]

品番 MNT0175
グレード N35
磁束密度(mT) 473 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×2t [MNT0176]

品番 MNT0176
グレード N35
磁束密度(mT) 316 吸着力(kgf) 0.63
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ6×2t 高耐熱 [MNT1318]

品番 MNT1318
グレード N35SH
磁束密度(mT) 316 吸着力(kgf) 0.63
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×2.5t [MNT0177]

品番 MNT0177
グレード N35
磁束密度(mT) 362 吸着力(kgf) 0.74
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×3t [MNT0178]

品番 MNT0178
グレード N35
磁束密度(mT) 399 吸着力(kgf) 0.84
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×4t [MNT0180]

品番 MNT0180
グレード N35
磁束密度(mT) 450 吸着力(kgf) 1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ6×4t 高耐熱 [MNT1320]

品番 MNT1320
グレード N35SH
磁束密度(mT) 450 吸着力(kgf) 1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×4.5t [MNT0181]

品番 MNT0181
グレード N35
磁束密度(mT) 467 吸着力(kgf) 1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35H φ6×5t 高耐熱 [MNT1217]

品番 MNT1217
グレード N35H
磁束密度(mT) 481 吸着力(kgf) 1.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ6×5t 高耐熱 [MNT1321]

品番 MNT1321
グレード N35SH
磁束密度(mT) 481 吸着力(kgf) 1.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×6t [MNT0184]

品番 MNT0184
グレード N35
磁束密度(mT) 502 吸着力(kgf) 1.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×7t [MNT0186]

品番 MNT0186
グレード N35
磁束密度(mT) 516 吸着力(kgf) 1.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×7.5t [MNT0187]

品番 MNT0187
グレード N35
磁束密度(mT) 521 吸着力(kgf) 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×8t [MNT0188]

品番 MNT0188
グレード N35
磁束密度(mT) 525 吸着力(kgf) 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×9t [MNT0190]

品番 MNT0190
グレード N35
磁束密度(mT) 532 吸着力(kgf) 1.3
ページトップへ