φ6.0~10.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.5t [MNT0170]

MNT0170 N35 96.8 0.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.8t [MNT0171]

MNT0171 N35 150 0.27

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.5t [MNT0173]

MNT0173 N35 256 0.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t [MNT0174]

MNT0174 N35 282 0.55

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t 径方向磁化 [MNT0175]

MNT0175 N35 473

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×2.5t [MNT0177]

MNT0177 N35 362 0.74

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×3.5t [MNT0179]

MNT0179 N35 427 0.93

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×4.5t [MNT0181]

MNT0181 N35 467 1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×5.5t [MNT0183]

MNT0183 N35 493 1.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×6.5t [MNT0185]

MNT0185 N35 509 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×7.5t [MNT0187]

MNT0187 N35 521 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×8.5t [MNT0189]

MNT0189 N35 529 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×9.5t [MNT0191]

MNT0191 N35 535 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×20t [MNT0195]

MNT0195 N35 555 1.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×1t [MNT0196]

MNT0196 N35 171 0.37

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×1.5t [MNT0197]

MNT0197 N35 242 0.55

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×2t [MNT0198]

MNT0198 N35 300 0.69

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×2.5t [MNT0199]

MNT0199 N35 348 0.82

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×3t [MNT0200]

MNT0200 N35 385 0.94

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×3.5t [MNT0201]

MNT0201 N35 415 1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×4t [MNT0202]

MNT0202 N35 439 1.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×4.5t [MNT0203]

MNT0203 N35 458 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×5t [MNT0204]

MNT0204 N35 473 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×5.5t [MNT0205]

MNT0205 N35 486 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×6t [MNT0206]

MNT0206 N35 496 1.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×6.5t [MNT0207]

MNT0207 N35 505 1.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×8t [MNT0208]

MNT0208 N35 523 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×18t [MNT0209]

MNT0209 N35 556 1.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.5×47t [MNT0210]

MNT0210 N35 564 1.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6.9×2t [MNT0211]

MNT0211 N35 289 0.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×2.5t [MNT0216]

MNT0216 N35 333 0.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×3.5t [MNT0218]

MNT0218 N35 403 1.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×4.5t [MNT0220]

MNT0220 N35 448 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×5.5t [MNT0222]

MNT0222 N35 479 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×6.5t [MNT0224]

MNT0224 N35 499 1.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×7.5t [MNT0226]

MNT0226 N35 514 1.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×8.5t [MNT0228]

MNT0228 N35 524 1.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×9.5t [MNT0230]

MNT0230 N35 532 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×15t [MNT0233]

MNT0233 N35 552 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7×20t [MNT0234]

MNT0234 N35 559 2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×1t [MNT0235]

MNT0235 N35 151 0.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×1.5t [MNT0236]

MNT0236 N35 216 0.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×2t [MNT0237]

MNT0237 N35 272 0.83

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×2.5t [MNT0238]

MNT0238 N35 319 0.99

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×3t [MNT0239]

MNT0239 N35 359 1.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×3.5t [MNT0240]

MNT0240 N35 391 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×4t [MNT0241]

MNT0241 N35 417 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×4.5t [MNT0242]

MNT0242 N35 438 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×5t [MNT0243]

MNT0243 N35 456 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×5.5t [MNT0244]

MNT0244 N35 471 1.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×6t [MNT0245]

MNT0245 N35 483 1.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×6.5t [MNT0246]

MNT0246 N35 493 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×7t [MNT0247]

MNT0247 N35 502 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ7.5×7.5t [MNT0248]

MNT0248 N35 509 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ8×3.5t [MNT0257]

MNT0257 N35 379 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.5t [MNT0170]

品番 MNT0170
グレード N35
磁束密度(mT) 96.8 吸着力(kgf) 0.14
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×0.8t [MNT0171]

品番 MNT0171
グレード N35
磁束密度(mT) 150 吸着力(kgf) 0.27
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1t [MNT0172]

品番 MNT0172
グレード N35
磁束密度(mT) 183 吸着力(kgf) 0.35
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ6×1t 高耐熱 [MNT1317]

品番 MNT1317
グレード N35SH
磁束密度(mT) 183 吸着力(kgf) 0.35
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.5t [MNT0173]

品番 MNT0173
グレード N35
磁束密度(mT) 256 吸着力(kgf) 0.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t [MNT0174]

品番 MNT0174
グレード N35
磁束密度(mT) 282 吸着力(kgf) 0.55
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×1.7t 径方向磁化 [MNT0175]

品番 MNT0175
グレード N35
磁束密度(mT) 473 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×2t [MNT0176]

品番 MNT0176
グレード N35
磁束密度(mT) 316 吸着力(kgf) 0.63
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35H φ6×2t 高耐熱 [MNT1214]

品番 MNT1214
グレード N35H
磁束密度(mT) 316 吸着力(kgf) 0.63
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ6×2t 高耐熱 [MNT1318]

品番 MNT1318
グレード N35SH
磁束密度(mT) 316 吸着力(kgf) 0.63
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×2.5t [MNT0177]

品番 MNT0177
グレード N35
磁束密度(mT) 362 吸着力(kgf) 0.74
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×3t [MNT0178]

品番 MNT0178
グレード N35
磁束密度(mT) 399 吸着力(kgf) 0.84
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×3.5t [MNT0179]

品番 MNT0179
グレード N35
磁束密度(mT) 427 吸着力(kgf) 0.93
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×4t [MNT0180]

品番 MNT0180
グレード N35
磁束密度(mT) 450 吸着力(kgf) 1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35H φ6×4t 高耐熱 [MNT1216]

品番 MNT1216
グレード N35H
磁束密度(mT) 450 吸着力(kgf) 1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ6×4t 高耐熱 [MNT1320]

品番 MNT1320
グレード N35SH
磁束密度(mT) 450 吸着力(kgf) 1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×4.5t [MNT0181]

品番 MNT0181
グレード N35
磁束密度(mT) 467 吸着力(kgf) 1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ6×5t [MNT0182]

品番 MNT0182
グレード N35
磁束密度(mT) 481 吸着力(kgf) 1.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35H φ6×5t 高耐熱 [MNT1217]

品番 MNT1217
グレード N35H
磁束密度(mT) 481 吸着力(kgf) 1.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ6×5t 高耐熱 [MNT1321]

品番 MNT1321
グレード N35SH
磁束密度(mT) 481 吸着力(kgf) 1.1
ページトップへ