φ6.0~10.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×0.5 [MNT0170]

MNT0170 N35 95.6 0.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×0.8 [MNT0171]

MNT0171 N35 149 0.27

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1.5 [MNT0173]

MNT0173 N35 254 0.49

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1.7 [MNT0174]

MNT0174 N35 279 0.54

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1.7 径方向磁化 [MNT0175]

MNT0175 N35 473

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×2.5 [MNT0177]

MNT0177 N35 358 0.72

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×3.5 [MNT0179]

MNT0179 N35 423 0.92

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×4.5 [MNT0181]

MNT0181 N35 462 1.06

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×5.5 [MNT0183]

MNT0183 N35 487 1.16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×6.5 [MNT0185]

MNT0185 N35 503 1.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×7.5 [MNT0187]

MNT0187 N35 515 1.29

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×8.5 [MNT0189]

MNT0189 N35 523 1.33

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×9.5 [MNT0191]

MNT0191 N35 529 1.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×20 [MNT0195]

MNT0195 N35 549 1.45

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×1 [MNT0196]

MNT0196 N35 170 0.37

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×1.5 [MNT0197]

MNT0197 N35 239 0.54

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×2 [MNT0198]

MNT0198 N35 297 0.68

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×2.5 [MNT0199]

MNT0199 N35 344 0.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×3 [MNT0200]

MNT0200 N35 381 0.92

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×3.5 [MNT0201]

MNT0201 N35 410 1.02

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×4 [MNT0202]

MNT0202 N35 434 1.11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×4.5 [MNT0203]

MNT0203 N35 453 1.19

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×5 [MNT0204]

MNT0204 N35 468 1.26

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×5.5 [MNT0205]

MNT0205 N35 480 1.32

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×6 [MNT0206]

MNT0206 N35 490 1.37

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×6.5 [MNT0207]

MNT0207 N35 499 1.41

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×8 [MNT0208]

MNT0208 N35 517 1.51

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×18 [MNT0209]

MNT0209 N35 549 1.69

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.5×47 [MNT0210]

MNT0210 N35 557 1.74

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6.9×2 [MNT0211]

MNT0211 N35 285 0.73

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×2.5 [MNT0216]

MNT0216 N35 329 0.88

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×3.5 [MNT0218]

MNT0218 N35 398 1.13

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×4.5 [MNT0220]

MNT0220 N35 443 1.33

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×5.5 [MNT0222]

MNT0222 N35 473 1.48

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×6.5 [MNT0224]

MNT0224 N35 493 1.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×7.5 [MNT0226]

MNT0226 N35 508 1.68

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×8.5 [MNT0228]

MNT0228 N35 518 1.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×9.5 [MNT0230]

MNT0230 N35 526 1.79

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×15 [MNT0233]

MNT0233 N35 546 1.93

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7×20 [MNT0234]

MNT0234 N35 552 1.97

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×1 [MNT0235]

MNT0235 N35 150 0.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×1.5 [MNT0236]

MNT0236 N35 214 0.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×2 [MNT0237]

MNT0237 N35 269 0.82

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×2.5 [MNT0238]

MNT0238 N35 316 0.97

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×3 [MNT0239]

MNT0239 N35 355 1.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×3.5 [MNT0240]

MNT0240 N35 386 1.24

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×4 [MNT0241]

MNT0241 N35 412 1.36

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×4.5 [MNT0242]

MNT0242 N35 433 1.46

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×5 [MNT0243]

MNT0243 N35 451 1.56

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×5.5 [MNT0244]

MNT0244 N35 465 1.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×6 [MNT0245]

MNT0245 N35 477 1.72

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×6.5 [MNT0246]

MNT0246 N35 488 1.78

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×7 [MNT0247]

MNT0247 N35 496 1.84

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ7.5×7.5 [MNT0248]

MNT0248 N35 503 1.89

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ8×3.5 [MNT0257]

MNT0257 N35 374 1.34
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×0.5 [MNT0170]

品番 MNT0170
グレード N35
磁束密度(mT) 95.6 吸着力(kgf) 0.14
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×0.8 [MNT0171]

品番 MNT0171
グレード N35
磁束密度(mT) 149 吸着力(kgf) 0.27
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1 [MNT0172]

品番 MNT0172
グレード N35
磁束密度(mT) 181 吸着力(kgf) 0.34
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1 高耐熱 [MNT1317]

品番 MNT1317
グレード N35SH
磁束密度(mT) 181 吸着力(kgf) 0.34
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1.5 [MNT0173]

品番 MNT0173
グレード N35
磁束密度(mT) 254 吸着力(kgf) 0.49
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1.7 [MNT0174]

品番 MNT0174
グレード N35
磁束密度(mT) 279 吸着力(kgf) 0.54
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×1.7 径方向磁化 [MNT0175]

品番 MNT0175
グレード N35
磁束密度(mT) 473 吸着力(kgf)
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×2 [MNT0176]

品番 MNT0176
グレード N35
磁束密度(mT) 312 吸着力(kgf) 0.61
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×2 高耐熱 [MNT1214]

品番 MNT1214
グレード N35H
磁束密度(mT) 312 吸着力(kgf) 0.61
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×2 高耐熱 [MNT1318]

品番 MNT1318
グレード N35SH
磁束密度(mT) 312 吸着力(kgf) 0.61
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×2.5 [MNT0177]

品番 MNT0177
グレード N35
磁束密度(mT) 358 吸着力(kgf) 0.72
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×3 [MNT0178]

品番 MNT0178
グレード N35
磁束密度(mT) 395 吸着力(kgf) 0.83
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×3.5 [MNT0179]

品番 MNT0179
グレード N35
磁束密度(mT) 423 吸着力(kgf) 0.92
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×4 [MNT0180]

品番 MNT0180
グレード N35
磁束密度(mT) 445 吸着力(kgf) 0.99
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×4 高耐熱 [MNT1216]

品番 MNT1216
グレード N35H
磁束密度(mT) 445 吸着力(kgf) 0.99
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×4 高耐熱 [MNT1320]

品番 MNT1320
グレード N35SH
磁束密度(mT) 445 吸着力(kgf) 0.99
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×4.5 [MNT0181]

品番 MNT0181
グレード N35
磁束密度(mT) 462 吸着力(kgf) 1.06
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×5 [MNT0182]

品番 MNT0182
グレード N35
磁束密度(mT) 476 吸着力(kgf) 1.11
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×5 高耐熱 [MNT1217]

品番 MNT1217
グレード N35H
磁束密度(mT) 476 吸着力(kgf) 1.11
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ6×5 高耐熱 [MNT1321]

品番 MNT1321
グレード N35SH
磁束密度(mT) 476 吸着力(kgf) 1.11
ページトップへ