φ16.0~19.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1t [MNT0629]

MNT0629 N35 74.3 0.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1.5t [MNT0630]

MNT0630 N35 110 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2t [MNT0631]

MNT0631 N35 144 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2.5t [MNT0632]

MNT0632 N35 177 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3t [MNT0633]

MNT0633 N35 208 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3.5t [MNT0634]

MNT0634 N35 237 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×4.5t [MNT0636]

MNT0636 N35 290 4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5t [MNT0637]

MNT0637 N35 313 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5.5t [MNT0638]

MNT0638 N35 334 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6t [MNT0639]

MNT0639 N35 354 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6.5t [MNT0640]

MNT0640 N35 371 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×7t [MNT0641]

MNT0641 N35 387 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×7.5t [MNT0642]

MNT0642 N35 402 5.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×8.5t [MNT0644]

MNT0644 N35 428 6.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×9t [MNT0645]

MNT0645 N35 439 6.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×9.5t [MNT0646]

MNT0646 N35 449 6.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×10t [MNT0647]

MNT0647 N35 459 7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×10.5t [MNT0648]

MNT0648 N35 467 7.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×11t [MNT0649]

MNT0649 N35 475 7.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×11.5t [MNT0650]

MNT0650 N35 482 7.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×12t [MNT0651]

MNT0651 N35 488 7.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×12.5t [MNT0652]

MNT0652 N35 494 8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×13t [MNT0653]

MNT0653 N35 500 8.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×13.5t [MNT0654]

MNT0654 N35 505 8.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×14t [MNT0655]

MNT0655 N35 509 8.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×14.5t [MNT0656]

MNT0656 N35 514 8.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×15t [MNT0657]

MNT0657 N35 518 8.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×15.5t [MNT0658]

MNT0658 N35 521 8.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×16t [MNT0659]

MNT0659 N35 525 8.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×16.5t [MNT0660]

MNT0660 N35 528 9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×17t [MNT0661]

MNT0661 N35 531 9.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×17.5t [MNT0662]

MNT0662 N35 533 9.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×18t [MNT0663]

MNT0663 N35 536 9.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×18.5t [MNT0664]

MNT0664 N35 538 9.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×19t [MNT0665]

MNT0665 N35 541 9.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×19.5t [MNT0684]

MNT0684 N35 543 9.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×1t [MNT0668]

MNT0668 N35 72.1 0.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×2t [MNT0669]

MNT0669 N35 140 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×3t [MNT0670]

MNT0670 N35 203 2.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×4t [MNT0671]

MNT0671 N35 258 3.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×5t [MNT0672]

MNT0672 N35 306 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×6t [MNT0673]

MNT0673 N35 347 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×7t [MNT0674]

MNT0674 N35 381 5.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×8t [MNT0675]

MNT0675 N35 410 6.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×9t [MNT0676]

MNT0676 N35 433 6.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×10t [MNT0677]

MNT0677 N35 453 7.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×11t [MNT0678]

MNT0678 N35 470 7.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×12t [MNT0679]

MNT0679 N35 484 8.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×13t [MNT0680]

MNT0680 N35 496 8.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×14t [MNT0681]

MNT0681 N35 506 8.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×15t [MNT0682]

MNT0682 N35 514 9.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16.5×16t [MNT0683]

MNT0683 N35 522 9.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×1t [MNT0685]

MNT0685 N35 70 0.63

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×1.2t [MNT0686]

MNT0686 N35 83.7 0.86

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×1.5t [MNT0687]

MNT0687 N35 103 1.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×2t [MNT0688]

MNT0688 N35 136 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×2.5t [MNT0689]

MNT0689 N35 168 2.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×3t [MNT0690]

MNT0690 N35 198 3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×3.5t [MNT0691]

MNT0691 N35 226 3.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×4t [MNT0692]

MNT0692 N35 252 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×4.5t [MNT0693]

MNT0693 N35 277 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×5t [MNT0694]

MNT0694 N35 300 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×5.5t [MNT0695]

MNT0695 N35 321 5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×6t [MNT0696]

MNT0696 N35 340 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×6.5t [MNT0697]

MNT0697 N35 358 5.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×7t [MNT0698]

MNT0698 N35 375 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×7.5t [MNT0699]

MNT0699 N35 390 6.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×8t [MNT0700]

MNT0700 N35 404 6.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×8.5t [MNT0701]

MNT0701 N35 416 6.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×9t [MNT0702]

MNT0702 N35 428 7.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×9.5t [MNT0703]

MNT0703 N35 438 7.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×10t [MNT0704]

MNT0704 N35 448 7.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×10.5t [MNT0705]

MNT0705 N35 457 7.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×11t [MNT0706]

MNT0706 N35 465 8.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×11.5t [MNT0707]

MNT0707 N35 473 8.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×12t [MNT0708]

MNT0708 N35 480 8.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×12.5t [MNT0709]

MNT0709 N35 486 8.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×13t [MNT0710]

MNT0710 N35 492 8.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×13.5t [MNT0711]

MNT0711 N35 497 9.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×14t [MNT0712]

MNT0712 N35 502 9.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×14.5t [MNT0713]

MNT0713 N35 507 9.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×15t [MNT0714]

MNT0714 N35 511 9.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×15.5t [MNT0715]

MNT0715 N35 515 9.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×16t [MNT0716]

MNT0716 N35 519 9.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×16.5t [MNT0717]

MNT0717 N35 522 9.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×17t [MNT0718]

MNT0718 N35 525 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17×17.5t [MNT0719]

MNT0719 N35 528 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×1t [MNT0726]

MNT0726 N35 68 0.63

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×2t [MNT0727]

MNT0727 N35 133 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×2.5t [MNT0728]

MNT0728 N35 163 2.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×3t [MNT0729]

MNT0729 N35 193 3.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×4t [MNT0730]

MNT0730 N35 246 4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×5t [MNT0735]

MNT0735 N35 294 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×6t [MNT0731]

MNT0731 N35 334 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×7t [MNT0732]

MNT0732 N35 369 6.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×8t [MNT0733]

MNT0733 N35 398 6.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ17.5×9t [MNT0734]

MNT0734 N35 422 7.4
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1t [MNT0629]

品番 MNT0629
グレード N35
磁束密度(mT) 74.3 吸着力(kgf) 0.62
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×1.5t [MNT0630]

品番 MNT0630
グレード N35
磁束密度(mT) 110 吸着力(kgf) 1.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2t [MNT0631]

品番 MNT0631
グレード N35
磁束密度(mT) 144 吸着力(kgf) 1.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×2.5t [MNT0632]

品番 MNT0632
グレード N35
磁束密度(mT) 177 吸着力(kgf) 2.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3t [MNT0633]

品番 MNT0633
グレード N35
磁束密度(mT) 208 吸着力(kgf) 2.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×3.5t [MNT0634]

品番 MNT0634
グレード N35
磁束密度(mT) 237 吸着力(kgf) 3.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×4t [MNT0635]

品番 MNT0635
グレード N35
磁束密度(mT) 265 吸着力(kgf) 3.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×4.5t [MNT0636]

品番 MNT0636
グレード N35
磁束密度(mT) 290 吸着力(kgf) 4
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5t [MNT0637]

品番 MNT0637
グレード N35
磁束密度(mT) 313 吸着力(kgf) 4.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×5.5t [MNT0638]

品番 MNT0638
グレード N35
磁束密度(mT) 334 吸着力(kgf) 4.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6t [MNT0639]

品番 MNT0639
グレード N35
磁束密度(mT) 354 吸着力(kgf) 4.9
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×6.5t [MNT0640]

品番 MNT0640
グレード N35
磁束密度(mT) 371 吸着力(kgf) 5.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×7t [MNT0641]

品番 MNT0641
グレード N35
磁束密度(mT) 387 吸着力(kgf) 5.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×7.5t [MNT0642]

品番 MNT0642
グレード N35
磁束密度(mT) 402 吸着力(kgf) 5.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×8t [MNT0643]

品番 MNT0643
グレード N35
磁束密度(mT) 416 吸着力(kgf) 6.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×8.5t [MNT0644]

品番 MNT0644
グレード N35
磁束密度(mT) 428 吸着力(kgf) 6.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×9t [MNT0645]

品番 MNT0645
グレード N35
磁束密度(mT) 439 吸着力(kgf) 6.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×9.5t [MNT0646]

品番 MNT0646
グレード N35
磁束密度(mT) 449 吸着力(kgf) 6.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×10t [MNT0647]

品番 MNT0647
グレード N35
磁束密度(mT) 459 吸着力(kgf) 7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ16×10.5t [MNT0648]

品番 MNT0648
グレード N35
磁束密度(mT) 467 吸着力(kgf) 7.2
ページトップへ