φ16.0~19.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×1 [MNT0629]

MNT0629 N35 73.4 0.61

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×1.5 [MNT0630]

MNT0630 N35 109 1.18

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×2 [MNT0631]

MNT0631 N35 143 1.77

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×2.5 [MNT0632]

MNT0632 N35 175 2.31

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×3 [MNT0633]

MNT0633 N35 206 2.78

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×3.5 [MNT0634]

MNT0634 N35 235 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×4.5 [MNT0636]

MNT0636 N35 287 3.91

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×5 [MNT0637]

MNT0637 N35 309 4.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×5.5 [MNT0638]

MNT0638 N35 330 4.54

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×6 [MNT0639]

MNT0639 N35 350 4.85

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×6.5 [MNT0640]

MNT0640 N35 367 5.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×7 [MNT0641]

MNT0641 N35 383 5.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×7.5 [MNT0642]

MNT0642 N35 398 5.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×8.5 [MNT0644]

MNT0644 N35 423 6.22

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×9 [MNT0645]

MNT0645 N35 434 6.46

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×9.5 [MNT0646]

MNT0646 N35 444 6.69

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×10 [MNT0647]

MNT0647 N35 453 6.91

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×10.5 [MNT0648]

MNT0648 N35 462 7.11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×11 [MNT0649]

MNT0649 N35 469 7.31

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×11.5 [MNT0650]

MNT0650 N35 476 7.49

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×12 [MNT0651]

MNT0651 N35 483 7.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×12.5 [MNT0652]

MNT0652 N35 489 7.82

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×13 [MNT0653]

MNT0653 N35 494 7.97

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×13.5 [MNT0654]

MNT0654 N35 499 8.11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×14 [MNT0655]

MNT0655 N35 504 8.24

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×14.5 [MNT0656]

MNT0656 N35 508 8.36

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×15 [MNT0657]

MNT0657 N35 512 8.48

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×15.5 [MNT0658]

MNT0658 N35 515 8.59

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×16 [MNT0659]

MNT0659 N35 519 8.69

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×16.5 [MNT0660]

MNT0660 N35 522 8.79

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×17 [MNT0661]

MNT0661 N35 525 8.88

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×17.5 [MNT0662]

MNT0662 N35 527 8.96

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×18 [MNT0663]

MNT0663 N35 530 9.04

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×18.5 [MNT0664]

MNT0664 N35 532 9.11

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×19 [MNT0665]

MNT0665 N35 534 9.18

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×19.5 [MNT0684]

MNT0684 N35 536 9.25

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×1 [MNT0668]

MNT0668 N35 71.2 0.61

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×2 [MNT0669]

MNT0669 N35 139 1.81

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×3 [MNT0670]

MNT0670 N35 201 2.87

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×4 [MNT0671]

MNT0671 N35 256 3.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×5 [MNT0672]

MNT0672 N35 303 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×6 [MNT0673]

MNT0673 N35 343 5.04

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×7 [MNT0674]

MNT0674 N35 377 5.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×8 [MNT0675]

MNT0675 N35 405 6.21

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×9 [MNT0676]

MNT0676 N35 429 6.73

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×10 [MNT0677]

MNT0677 N35 448 7.21

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×11 [MNT0678]

MNT0678 N35 465 7.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×12 [MNT0679]

MNT0679 N35 478 8.02

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×13 [MNT0680]

MNT0680 N35 490 8.35

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×14 [MNT0681]

MNT0681 N35 500 8.65

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×15 [MNT0682]

MNT0682 N35 509 8.91

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16.5×16 [MNT0683]

MNT0683 N35 516 9.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×1 [MNT0685]

MNT0685 N35 69.2 0.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×1.2 [MNT0686]

MNT0686 N35 82.7 0.85

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×1.5 [MNT0687]

MNT0687 N35 103 1.22

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×2 [MNT0688]

MNT0688 N35 135 1.85

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×2.5 [MNT0689]

MNT0689 N35 166 2.44

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×3 [MNT0690]

MNT0690 N35 196 2.96

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×3.5 [MNT0691]

MNT0691 N35 223 3.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×4 [MNT0692]

MNT0692 N35 250 3.84

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×4.5 [MNT0693]

MNT0693 N35 274 4.21

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×5 [MNT0694]

MNT0694 N35 297 4.57

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×5.5 [MNT0695]

MNT0695 N35 317 4.91

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×6 [MNT0696]

MNT0696 N35 337 5.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×6.5 [MNT0697]

MNT0697 N35 354 5.55

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×7 [MNT0698]

MNT0698 N35 371 5.86

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×7.5 [MNT0699]

MNT0699 N35 385 6.16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×8 [MNT0700]

MNT0700 N35 399 6.46

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×8.5 [MNT0701]

MNT0701 N35 412 6.74

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×9 [MNT0702]

MNT0702 N35 423 7.01

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×9.5 [MNT0703]

MNT0703 N35 434 7.27

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×10 [MNT0704]

MNT0704 N35 443 7.51

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×10.5 [MNT0705]

MNT0705 N35 452 7.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×11 [MNT0706]

MNT0706 N35 460 7.97

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×11.5 [MNT0707]

MNT0707 N35 467 8.18

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×12 [MNT0708]

MNT0708 N35 474 8.37

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×12.5 [MNT0709]

MNT0709 N35 480 8.56

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×13 [MNT0710]

MNT0710 N35 486 8.74

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×13.5 [MNT0711]

MNT0711 N35 492 8.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×14 [MNT0712]

MNT0712 N35 497 9.06

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×14.5 [MNT0713]

MNT0713 N35 501 9.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×15 [MNT0714]

MNT0714 N35 505 9.34

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×15.5 [MNT0715]

MNT0715 N35 509 9.47

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×16 [MNT0716]

MNT0716 N35 513 9.59

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×16.5 [MNT0717]

MNT0717 N35 516 9.71

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×17 [MNT0718]

MNT0718 N35 519 9.82

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×17.5 [MNT0719]

MNT0719 N35 522 9.92

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×18 [MNT0720]

MNT0720 N35 525 10

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×18.5 [MNT0721]

MNT0721 N35 528 10.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×19 [MNT0722]

MNT0722 N35 530 10.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×19.5 [MNT0723]

MNT0723 N35 532 10.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×20 [MNT0724]

MNT0724 N35 534 10.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17×30 [MNT0725]

MNT0725 N35 559 11.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17.5×1 [MNT0726]

MNT0726 N35 67.3 0.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17.5×2 [MNT0727]

MNT0727 N35 131 1.88

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ17.5×2.5 [MNT0728]

MNT0728 N35 162 2.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×1 [MNT0629]

品番 MNT0629
グレード N35
磁束密度(mT) 73.4 吸着力(kgf) 0.61
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×1.5 [MNT0630]

品番 MNT0630
グレード N35
磁束密度(mT) 109 吸着力(kgf) 1.18
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×2 [MNT0631]

品番 MNT0631
グレード N35
磁束密度(mT) 143 吸着力(kgf) 1.77
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×2.5 [MNT0632]

品番 MNT0632
グレード N35
磁束密度(mT) 175 吸着力(kgf) 2.31
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×3 [MNT0633]

品番 MNT0633
グレード N35
磁束密度(mT) 206 吸着力(kgf) 2.78
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×3.5 [MNT0634]

品番 MNT0634
グレード N35
磁束密度(mT) 235 吸着力(kgf) 3.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×4 [MNT0635]

品番 MNT0635
グレード N35
磁束密度(mT) 262 吸着力(kgf) 3.57
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×4.5 [MNT0636]

品番 MNT0636
グレード N35
磁束密度(mT) 287 吸着力(kgf) 3.91
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×5 [MNT0637]

品番 MNT0637
グレード N35
磁束密度(mT) 309 吸着力(kgf) 4.23
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×5.5 [MNT0638]

品番 MNT0638
グレード N35
磁束密度(mT) 330 吸着力(kgf) 4.54
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×6 [MNT0639]

品番 MNT0639
グレード N35
磁束密度(mT) 350 吸着力(kgf) 4.85
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×6.5 [MNT0640]

品番 MNT0640
グレード N35
磁束密度(mT) 367 吸着力(kgf) 5.14
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×7 [MNT0641]

品番 MNT0641
グレード N35
磁束密度(mT) 383 吸着力(kgf) 5.42
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×7.5 [MNT0642]

品番 MNT0642
グレード N35
磁束密度(mT) 398 吸着力(kgf) 5.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×8 [MNT0643]

品番 MNT0643
グレード N35
磁束密度(mT) 411 吸着力(kgf) 5.97
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×8.5 [MNT0644]

品番 MNT0644
グレード N35
磁束密度(mT) 423 吸着力(kgf) 6.22
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×9 [MNT0645]

品番 MNT0645
グレード N35
磁束密度(mT) 434 吸着力(kgf) 6.46
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×9.5 [MNT0646]

品番 MNT0646
グレード N35
磁束密度(mT) 444 吸着力(kgf) 6.69
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×10 [MNT0647]

品番 MNT0647
グレード N35
磁束密度(mT) 453 吸着力(kgf) 6.91
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ16×10.5 [MNT0648]

品番 MNT0648
グレード N35
磁束密度(mT) 462 吸着力(kgf) 7.11
ページトップへ