φ11.0~15.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×1.5 [MNT0397]

MNT0397 N35 154 0.93

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×2 [MNT0398]

MNT0398 N35 199 1.27

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×2.5 [MNT0399]

MNT0399 N35 241 1.55

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×3 [MNT0400]

MNT0400 N35 278 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×3.5 [MNT0401]

MNT0401 N35 310 2.02

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×4 [MNT0402]

MNT0402 N35 339 2.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×4.5 [MNT0403]

MNT0403 N35 365 2.43

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×5 [MNT0404]

MNT0404 N35 387 2.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×5 高耐熱 [MNT1333]

MNT1333 N35SH 387 2.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×5.5 [MNT0405]

MNT0405 N35 407 2.81

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×6 [MNT0406]

MNT0406 N35 423 2.98

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×6.5 [MNT0407]

MNT0407 N35 438 3.14

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×7 [MNT0408]

MNT0408 N35 451 3.29

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×7.5 [MNT0409]

MNT0409 N35 463 3.42

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×8 [MNT0410]

MNT0410 N35 473 3.55

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×8.5 [MNT0411]

MNT0411 N35 481 3.66

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×9 [MNT0412]

MNT0412 N35 489 3.76

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×9.5 [MNT0413]

MNT0413 N35 496 3.86

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×10 [MNT0414]

MNT0414 N35 502 3.94

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×10.5 [MNT0415]

MNT0415 N35 508 4.02

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×11 [MNT0416]

MNT0416 N35 512 4.09

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×11.5 [MNT0417]

MNT0417 N35 517 4.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×12 [MNT0418]

MNT0418 N35 521 4.21

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×12.5 [MNT0419]

MNT0419 N35 524 4.27

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×13 [MNT0420]

MNT0420 N35 528 4.31

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×13.5 [MNT0421]

MNT0421 N35 531 4.36

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×14 [MNT0422]

MNT0422 N35 533 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×14.5 [MNT0423]

MNT0423 N35 536 4.44

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×15 [MNT0424]

MNT0424 N35 538 4.47

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×20 [MNT0425]

MNT0425 N35 552 4.71

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×1 [MNT0426]

MNT0426 N35 101 0.54

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×2 [MNT0427]

MNT0427 N35 192 1.33

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×2.5 [MNT0428]

MNT0428 N35 232 1.64

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×3 [MNT0429]

MNT0429 N35 269 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×4 [MNT0430]

MNT0430 N35 330 2.36

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×5 [MNT0431]

MNT0431 N35 378 2.78

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×6 [MNT0432]

MNT0432 N35 416 3.16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×7 [MNT0433]

MNT0433 N35 444 3.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×8 [MNT0434]

MNT0434 N35 466 3.78

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×9 [MNT0435]

MNT0435 N35 484 4.03

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×10 [MNT0436]

MNT0436 N35 498 4.23

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11.5×11 [MNT0437]

MNT0437 N35 509 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×3.5 [MNT0444]

MNT0444 N35 292 2.25

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×4.5 [MNT0446]

MNT0446 N35 347 2.72

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×5.5 [MNT0448]

MNT0448 N35 390 3.15

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×6.5 [MNT0450]

MNT0450 N35 423 3.53

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×7.5 [MNT0452]

MNT0452 N35 450 3.87

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×8.5 [MNT0454]

MNT0454 N35 470 4.16

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×9.5 [MNT0456]

MNT0456 N35 486 4.41

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×10.5 [MNT0458]

MNT0458 N35 499 4.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×11 [MNT0459]

MNT0459 N35 505 4.71

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×11.5 [MNT0460]

MNT0460 N35 510 4.79

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×12 [MNT0461]

MNT0461 N35 514 4.87

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×12.5 [MNT0462]

MNT0462 N35 518 4.94

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×13 [MNT0463]

MNT0463 N35 522 5.01

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×13.5 [MNT0464]

MNT0464 N35 525 5.07

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×14 [MNT0465]

MNT0465 N35 528 5.12

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×14.5 [MNT0466]

MNT0466 N35 531 5.17

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×15 [MNT0467]

MNT0467 N35 534 5.22

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×18 [MNT0468]

MNT0468 N35 545 5.44

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×20 [MNT0469]

MNT0469 N35 551 5.54

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12×27 [MNT0470]

MNT0470 N35 561 5.75

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×2.9 [MNT0473]

MNT0473 N35 245 2.04

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×4 [MNT0475]

MNT0475 N35 313 2.62

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×5 [MNT0476]

MNT0476 N35 362 3.09

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×6 [MNT0477]

MNT0477 N35 400 3.53

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×7 [MNT0478]

MNT0478 N35 430 3.92

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×8 [MNT0479]

MNT0479 N35 454 4.27

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×9 [MNT0480]

MNT0480 N35 473 4.56

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×10 [MNT0481]

MNT0481 N35 488 4.81

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×11 [MNT0482]

MNT0482 N35 501 5.03

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×12 [MNT0483]

MNT0483 N35 511 5.21

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ12.5×12.5 [MNT0484]

MNT0484 N35 515 5.29

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ13×0.8 [MNT0485]

MNT0485 N35 72.2 0.39

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ13×1 [MNT0486]

MNT0486 N35 89.7 0.57

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ13×1.5 [MNT0487]

MNT0487 N35 132 1.05

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ13×1.8 [MNT0488]

MNT0488 N35 157 1.33

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ13×2 [MNT0489]

MNT0489 N35 172 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ13×2.5 [MNT0490]

MNT0490 N35 210 1.88

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ13×3 [MNT0491]

MNT0491 N35 245 2.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×1.5 [MNT0397]

品番 MNT0397
グレード N35
磁束密度(mT) 154 吸着力(kgf) 0.93
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×2 [MNT0398]

品番 MNT0398
グレード N35
磁束密度(mT) 199 吸着力(kgf) 1.27
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×2.5 [MNT0399]

品番 MNT0399
グレード N35
磁束密度(mT) 241 吸着力(kgf) 1.55
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×3 [MNT0400]

品番 MNT0400
グレード N35
磁束密度(mT) 278 吸着力(kgf) 1.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×3.5 [MNT0401]

品番 MNT0401
グレード N35
磁束密度(mT) 310 吸着力(kgf) 2.02
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×4 [MNT0402]

品番 MNT0402
グレード N35
磁束密度(mT) 339 吸着力(kgf) 2.23
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×4.5 [MNT0403]

品番 MNT0403
グレード N35
磁束密度(mT) 365 吸着力(kgf) 2.43
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×5 [MNT0404]

品番 MNT0404
グレード N35
磁束密度(mT) 387 吸着力(kgf) 2.62
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×5 高耐熱 [MNT1333]

品番 MNT1333
グレード N35SH
磁束密度(mT) 387 吸着力(kgf) 2.62
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×5.5 [MNT0405]

品番 MNT0405
グレード N35
磁束密度(mT) 407 吸着力(kgf) 2.81
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×6 [MNT0406]

品番 MNT0406
グレード N35
磁束密度(mT) 423 吸着力(kgf) 2.98
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×6.5 [MNT0407]

品番 MNT0407
グレード N35
磁束密度(mT) 438 吸着力(kgf) 3.14
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×7 [MNT0408]

品番 MNT0408
グレード N35
磁束密度(mT) 451 吸着力(kgf) 3.29
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×7.5 [MNT0409]

品番 MNT0409
グレード N35
磁束密度(mT) 463 吸着力(kgf) 3.42
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×8 [MNT0410]

品番 MNT0410
グレード N35
磁束密度(mT) 473 吸着力(kgf) 3.55
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×8.5 [MNT0411]

品番 MNT0411
グレード N35
磁束密度(mT) 481 吸着力(kgf) 3.66
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×9 [MNT0412]

品番 MNT0412
グレード N35
磁束密度(mT) 489 吸着力(kgf) 3.76
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×9.5 [MNT0413]

品番 MNT0413
グレード N35
磁束密度(mT) 496 吸着力(kgf) 3.86
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×10 [MNT0414]

品番 MNT0414
グレード N35
磁束密度(mT) 502 吸着力(kgf) 3.94
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) φ11×10.5 [MNT0415]

品番 MNT0415
グレード N35
磁束密度(mT) 508 吸着力(kgf) 4.02
ページトップへ