φ11.0~15.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×3.5t [MNT0492]

MNT0492 N35 279 2.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×4t [MNT0493]

MNT0493 N35 308 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×4.5t [MNT0494]

MNT0494 N35 334 3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×5t [MNT0495]

MNT0495 N35 357 3.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×5.5t [MNT0496]

MNT0496 N35 378 3.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×6t [MNT0497]

MNT0497 N35 397 3.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×6.5t [MNT0498]

MNT0498 N35 413 4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×7t [MNT0499]

MNT0499 N35 428 4.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×7.5t [MNT0500]

MNT0500 N35 441 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×8t [MNT0501]

MNT0501 N35 453 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×8.5t [MNT0502]

MNT0502 N35 464 4.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×9t [MNT0503]

MNT0503 N35 473 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×9.5t [MNT0504]

MNT0504 N35 481 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×10.5t [MNT0506]

MNT0506 N35 496 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×11t [MNT0507]

MNT0507 N35 502 5.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×11.5t [MNT0508]

MNT0508 N35 508 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×12t [MNT0509]

MNT0509 N35 513 5.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×12.5t [MNT0510]

MNT0510 N35 517 5.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×13t [MNT0511]

MNT0511 N35 521 5.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×13.5t [MNT0512]

MNT0512 N35 525 5.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×14t [MNT0513]

MNT0513 N35 529 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×14.5t [MNT0514]

MNT0514 N35 532 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×15t [MNT0515]

MNT0515 N35 535 6.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×1t [MNT0517]

MNT0517 N35 87.6 0.59

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×2t [MNT0518]

MNT0518 N35 168 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×3t [MNT0519]

MNT0519 N35 240 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×4t [MNT0520]

MNT0520 N35 300 2.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×5t [MNT0521]

MNT0521 N35 349 3.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×6t [MNT0522]

MNT0522 N35 389 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×7t [MNT0523]

MNT0523 N35 421 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×8t [MNT0524]

MNT0524 N35 447 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×9t [MNT0525]

MNT0525 N35 467 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×10t [MNT0526]

MNT0526 N35 484 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×11t [MNT0527]

MNT0527 N35 498 5.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×12t [MNT0528]

MNT0528 N35 509 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13.5×13t [MNT0529]

MNT0529 N35 518 6.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×1t [MNT0530]

MNT0530 N35 84.5 0.59

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×1.5t [MNT0531]

MNT0531 N35 124 1.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×2t [MNT0532]

MNT0532 N35 163 1.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×2.5t [MNT0533]

MNT0533 N35 199 2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×3.5t [MNT0535]

MNT0535 N35 264 2.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×4.5t [MNT0537]

MNT0537 N35 318 3.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×5t [MNT0538]

MNT0538 N35 342 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×5.5t [MNT0539]

MNT0539 N35 363 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×6t [MNT0540]

MNT0540 N35 382 4.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×6.5t [MNT0541]

MNT0541 N35 399 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×7t [MNT0542]

MNT0542 N35 414 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×7.5t [MNT0543]

MNT0543 N35 428 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×8t [MNT0544]

MNT0544 N35 441 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×8.5t [MNT0545]

MNT0545 N35 452 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×9t [MNT0546]

MNT0546 N35 462 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×9.5t [MNT0547]

MNT0547 N35 471 5.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×10.5t [MNT0549]

MNT0549 N35 486 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×11t [MNT0550]

MNT0550 N35 493 6.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×11.5t [MNT0551]

MNT0551 N35 499 6.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×12t [MNT0552]

MNT0552 N35 505 6.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×12.5t [MNT0553]

MNT0553 N35 510 6.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×13t [MNT0554]

MNT0554 N35 515 6.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×13.5t [MNT0555]

MNT0555 N35 519 6.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×14t [MNT0556]

MNT0556 N35 523 6.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×14.5t [MNT0557]

MNT0557 N35 526 6.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×15t [MNT0558]

MNT0558 N35 530 6.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14×22t [MNT0559]

MNT0559 N35 557 7.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×1t [MNT0560]

MNT0560 N35 81.7 0.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×2t [MNT0561]

MNT0561 N35 158 1.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×3t [MNT0562]

MNT0562 N35 226 2.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×4t [MNT0563]

MNT0563 N35 285 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×5t [MNT0564]

MNT0564 N35 334 3.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×6t [MNT0565]

MNT0565 N35 374 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×7t [MNT0566]

MNT0566 N35 407 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×8t [MNT0567]

MNT0567 N35 434 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×9t [MNT0568]

MNT0568 N35 456 5.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×10t [MNT0569]

MNT0569 N35 474 6.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×11t [MNT0570]

MNT0570 N35 489 6.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×12t [MNT0571]

MNT0571 N35 501 6.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×13t [MNT0572]

MNT0572 N35 511 7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ14.5×14t [MNT0573]

MNT0573 N35 519 7.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×2.5t [MNT0577]

MNT0577 N35 188 2.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×4.5t [MNT0581]

MNT0581 N35 303 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×5.5t [MNT0583]

MNT0583 N35 348 4.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×6t [MNT0584]

MNT0584 N35 367 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×6.5t [MNT0585]

MNT0585 N35 385 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×7t [MNT0586]

MNT0586 N35 401 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×7.5t [MNT0587]

MNT0587 N35 415 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×8.5t [MNT0589]

MNT0589 N35 440 5.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×9t [MNT0590]

MNT0590 N35 450 6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ15×9.5t [MNT0591]

MNT0591 N35 460 6.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×11t [MNT0416]

品番 MNT0416
グレード N35
磁束密度(mT) 518 吸着力(kgf) 4.1
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×11.5t [MNT0417]

品番 MNT0417
グレード N35
磁束密度(mT) 523 吸着力(kgf) 4.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×12t [MNT0418]

品番 MNT0418
グレード N35
磁束密度(mT) 527 吸着力(kgf) 4.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×12.5t [MNT0419]

品番 MNT0419
グレード N35
磁束密度(mT) 530 吸着力(kgf) 4.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×13t [MNT0420]

品番 MNT0420
グレード N35
磁束密度(mT) 534 吸着力(kgf) 4.4
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×13.5t [MNT0421]

品番 MNT0421
グレード N35
磁束密度(mT) 537 吸着力(kgf) 4.4
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×14t [MNT0422]

品番 MNT0422
グレード N35
磁束密度(mT) 539 吸着力(kgf) 4.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×14.5t [MNT0423]

品番 MNT0423
グレード N35
磁束密度(mT) 542 吸着力(kgf) 4.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×15t [MNT0424]

品番 MNT0424
グレード N35
磁束密度(mT) 544 吸着力(kgf) 4.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×20t [MNT0425]

品番 MNT0425
グレード N35
磁束密度(mT) 559 吸着力(kgf) 4.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×1t [MNT0426]

品番 MNT0426
グレード N35
磁束密度(mT) 102 吸着力(kgf) 0.55
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×2t [MNT0427]

品番 MNT0427
グレード N35
磁束密度(mT) 194 吸着力(kgf) 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×2.5t [MNT0428]

品番 MNT0428
グレード N35
磁束密度(mT) 235 吸着力(kgf) 1.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×3t [MNT0429]

品番 MNT0429
グレード N35
磁束密度(mT) 272 吸着力(kgf) 1.9
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×4t [MNT0430]

品番 MNT0430
グレード N35
磁束密度(mT) 334 吸着力(kgf) 2.4
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×5t [MNT0431]

品番 MNT0431
グレード N35
磁束密度(mT) 383 吸着力(kgf) 2.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×6t [MNT0432]

品番 MNT0432
グレード N35
磁束密度(mT) 420 吸着力(kgf) 3.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×7t [MNT0433]

品番 MNT0433
グレード N35
磁束密度(mT) 449 吸着力(kgf) 3.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×8t [MNT0434]

品番 MNT0434
グレード N35
磁束密度(mT) 472 吸着力(kgf) 3.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×9t [MNT0435]

品番 MNT0435
グレード N35
磁束密度(mT) 489 吸着力(kgf) 4.1
ページトップへ