φ11.0~15.5mm

詳しい条件で検索する

サイズ

口径mm (±mm )

高さmm (±mm )

磁束密度) mT

磁化方向

吸着力 ) Kgf

品名 口径×高さ(mm)
品番
グレード
磁束密度(mT)
吸着力(kgf)

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×1.5t [MNT0397]

MNT0397 N35 156 0.95

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×2t [MNT0398]

MNT0398 N35 201 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×2.5t [MNT0399]

MNT0399 N35 243 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×3t [MNT0400]

MNT0400 N35 281 1.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×3.5t [MNT0401]

MNT0401 N35 314 2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×4t [MNT0402]

MNT0402 N35 343 2.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×4.5t [MNT0403]

MNT0403 N35 369 2.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×5t [MNT0404]

MNT0404 N35 392 2.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ11×5t 高耐熱 [MNT1333]

MNT1333 N35SH 392 2.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×5.5t [MNT0405]

MNT0405 N35 411 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×6t [MNT0406]

MNT0406 N35 428 3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×6.5t [MNT0407]

MNT0407 N35 443 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×7t [MNT0408]

MNT0408 N35 456 3.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×7.5t [MNT0409]

MNT0409 N35 468 3.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×8t [MNT0410]

MNT0410 N35 478 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×8.5t [MNT0411]

MNT0411 N35 487 3.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×9t [MNT0412]

MNT0412 N35 495 3.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×9.5t [MNT0413]

MNT0413 N35 502 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×10t [MNT0414]

MNT0414 N35 508 4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×10.5t [MNT0415]

MNT0415 N35 513 4.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×11t [MNT0416]

MNT0416 N35 518 4.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×11.5t [MNT0417]

MNT0417 N35 523 4.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×12t [MNT0418]

MNT0418 N35 527 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×12.5t [MNT0419]

MNT0419 N35 530 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×13t [MNT0420]

MNT0420 N35 534 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×13.5t [MNT0421]

MNT0421 N35 537 4.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×14t [MNT0422]

MNT0422 N35 539 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×14.5t [MNT0423]

MNT0423 N35 542 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×15t [MNT0424]

MNT0424 N35 544 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×20t [MNT0425]

MNT0425 N35 559 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×1t [MNT0426]

MNT0426 N35 102 0.55

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×2t [MNT0427]

MNT0427 N35 194 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×2.5t [MNT0428]

MNT0428 N35 235 1.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×3t [MNT0429]

MNT0429 N35 272 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×4t [MNT0430]

MNT0430 N35 334 2.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×5t [MNT0431]

MNT0431 N35 383 2.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×6t [MNT0432]

MNT0432 N35 420 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×7t [MNT0433]

MNT0433 N35 449 3.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×8t [MNT0434]

MNT0434 N35 472 3.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×9t [MNT0435]

MNT0435 N35 489 4.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×10t [MNT0436]

MNT0436 N35 503 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11.5×11t [MNT0437]

MNT0437 N35 515 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×3.5t [MNT0444]

MNT0444 N35 296 2.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×4.5t [MNT0446]

MNT0446 N35 351 2.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×5.5t [MNT0448]

MNT0448 N35 394 3.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×6.5t [MNT0450]

MNT0450 N35 428 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×7.5t [MNT0452]

MNT0452 N35 455 3.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×8.5t [MNT0454]

MNT0454 N35 475 4.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×9.5t [MNT0456]

MNT0456 N35 492 4.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×10.5t [MNT0458]

MNT0458 N35 505 4.7

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×11t [MNT0459]

MNT0459 N35 511 4.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×11.5t [MNT0460]

MNT0460 N35 516 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×12t [MNT0461]

MNT0461 N35 520 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×12.5t [MNT0462]

MNT0462 N35 524 5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×13t [MNT0463]

MNT0463 N35 528 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×13.5t [MNT0464]

MNT0464 N35 531 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×14t [MNT0465]

MNT0465 N35 534 5.2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×14.5t [MNT0466]

MNT0466 N35 537 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×15t [MNT0467]

MNT0467 N35 540 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×18t [MNT0468]

MNT0468 N35 552 5.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×20t [MNT0469]

MNT0469 N35 557 5.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12×27t [MNT0470]

MNT0470 N35 568 5.8

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×2.9t [MNT0473]

MNT0473 N35 248 2

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×4t [MNT0475]

MNT0475 N35 316 2.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×5t [MNT0476]

MNT0476 N35 366 3.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×6t [MNT0477]

MNT0477 N35 405 3.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×7t [MNT0478]

MNT0478 N35 435 4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×8t [MNT0479]

MNT0479 N35 459 4.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×9t [MNT0480]

MNT0480 N35 479 4.6

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×10t [MNT0481]

MNT0481 N35 494 4.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×11t [MNT0482]

MNT0482 N35 506 5.1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×12t [MNT0483]

MNT0483 N35 516 5.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ12.5×12.5t [MNT0484]

MNT0484 N35 521 5.4

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×0.8t [MNT0485]

MNT0485 N35 73 0.39

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×1t [MNT0486]

MNT0486 N35 90.8 0.58

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×1.5t [MNT0487]

MNT0487 N35 133 1

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×1.8t [MNT0488]

MNT0488 N35 158 1.3

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×2t [MNT0489]

MNT0489 N35 174 1.5

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×2.5t [MNT0490]

MNT0490 N35 212 1.9

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ13×3t [MNT0491]

MNT0491 N35 247 2.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×1.5t [MNT0397]

品番 MNT0397
グレード N35
磁束密度(mT) 156 吸着力(kgf) 0.95
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×2t [MNT0398]

品番 MNT0398
グレード N35
磁束密度(mT) 201 吸着力(kgf) 1.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×2.5t [MNT0399]

品番 MNT0399
グレード N35
磁束密度(mT) 243 吸着力(kgf) 1.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×3t [MNT0400]

品番 MNT0400
グレード N35
磁束密度(mT) 281 吸着力(kgf) 1.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×3.5t [MNT0401]

品番 MNT0401
グレード N35
磁束密度(mT) 314 吸着力(kgf) 2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×4t [MNT0402]

品番 MNT0402
グレード N35
磁束密度(mT) 343 吸着力(kgf) 2.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×4.5t [MNT0403]

品番 MNT0403
グレード N35
磁束密度(mT) 369 吸着力(kgf) 2.4
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×5t [MNT0404]

品番 MNT0404
グレード N35
磁束密度(mT) 392 吸着力(kgf) 2.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35SH φ11×5t 高耐熱 [MNT1333]

品番 MNT1333
グレード N35SH
磁束密度(mT) 392 吸着力(kgf) 2.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×5.5t [MNT0405]

品番 MNT0405
グレード N35
磁束密度(mT) 411 吸着力(kgf) 2.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×6t [MNT0406]

品番 MNT0406
グレード N35
磁束密度(mT) 428 吸着力(kgf) 3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×6.5t [MNT0407]

品番 MNT0407
グレード N35
磁束密度(mT) 443 吸着力(kgf) 3.2
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×7t [MNT0408]

品番 MNT0408
グレード N35
磁束密度(mT) 456 吸着力(kgf) 3.3
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×7.5t [MNT0409]

品番 MNT0409
グレード N35
磁束密度(mT) 468 吸着力(kgf) 3.5
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×8t [MNT0410]

品番 MNT0410
グレード N35
磁束密度(mT) 478 吸着力(kgf) 3.6
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×8.5t [MNT0411]

品番 MNT0411
グレード N35
磁束密度(mT) 487 吸着力(kgf) 3.7
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×9t [MNT0412]

品番 MNT0412
グレード N35
磁束密度(mT) 495 吸着力(kgf) 3.8
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×9.5t [MNT0413]

品番 MNT0413
グレード N35
磁束密度(mT) 502 吸着力(kgf) 3.9
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×10t [MNT0414]

品番 MNT0414
グレード N35
磁束密度(mT) 508 吸着力(kgf) 4
品名

ネオジム磁石 丸型(円柱型) N35 φ11×10.5t [MNT0415]

品番 MNT0415
グレード N35
磁束密度(mT) 513 吸着力(kgf) 4.1
ページトップへ